POMOŻEMY CI DOKONAĆ BEZPIECZNEGO ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Dla naszych klientów przygotowaliśmy trzy pakiety różniące się między sobą zaawansowaniem świadczonych usług. W pakiecie pod klucz sami ustalimy z Tobą zakres naszych działań. Którą z poniższych opcji wybierasz?

SPRAWDZENIE UMOWY

od 299 zł

Skontaktuj się
 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • badanie księgi wieczystej
 • weryfikacja sprzedającego
 • szczegółowa analiza zapisów umowy
 • propozycja zmian w treści umowy

PAKIET BEZPIECZNY ZAKUP

od 999zł

Skontaktuj się
 • szczegółowe sprawdzenie treści umowy 
 • propozycja zmian zapisów umowy
 • określenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości z uwzględnieniem ograniczenia w dysponowaniu, obciążeń i zadłużeń
 • weryfikacja dokumentacji
 • pomoc w pozyskaniu dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji
 • sprawdzenie księgi wieczystej
 • sprawdzenie MPZP
 • pomoc w negocjacjach cenowych

PAKIET POD KLUCZ

CENA do uzgodnienia

Skontaktuj się
 • doradztwo transakcyjne 
 • akwizycja gruntów i obiektów według wymagań klienta
 • weryfikacja dokumentów i przygotowanie transakcji
 • określenie możliwej do uzyskania ceny w procesie sprzedaży
 • określenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości z uwzględnieniem ograniczenia w dysponowaniu, obciążeń i zadłużeń
 • analiza sposobu wykorzystywania nieruchomości, możliwości rozbudowy, zmiany przeznaczenia
 • badanie potencjału nieruchomości
 • opracowanie możliwości inwestycyjnych oraz rekomendacji dla lokalnego rynku nieruchomości
 • opracowanie szczegółowych analiz i raportów dot. obecnej sytuacji na rynku nieruchomości